Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische voertuigen (EV)?

Is een Tesla de nieuwe Hummer?
Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische voertuigen (EV)

Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische voertuigen (EV)?

Is een elektrisch voertuig milieuvriendelijker dan een voertuig op brandstof? Dit is een vraag die wij regelmatig krijgen van organisaties die overwegen hun wagenpark fossielvrij te maken. In dit artikel hebben we voor u alle facetten op een rij gezet, waardoor we een eerlijke vergelijking kunnen maken. milieuvriendelijk elektrische voertuigen

CO2 uitstoot EV versus voertuig op fossiele brandstof

Een volledig elektrische auto zal tijdens de autorit geen CO2 (koolstofdioxide) produceren. Uit een Engels onderzoek is gebleken dat elektrische auto verantwoordelijk voor 85 gram CO2 per kilometer. Deze CO2 uitstoot wordt toegeschreven aan de batterij productie en het opwekken van grijze energie. Voor een benzine motor ligt de gemiddelde uitstoot op 120 gram CO2 per kilometer. Voor een diesel motor ligt de gemiddelde uitstoot op 132 gram CO2 per kilometer. De komende jaren is de verwachting dat bij de productie van een batterij minder CO2 vrij komt. Ook zullen elektrische voertuigen steeds meer op groene energie gaan rijden. Dit zal de CO2 uitstoot significant kunnen verminderen.

Sinds 1860 is het energiegebruik wereldwijd exceptioneel gegroeid. Hierdoor is de uitstoot van broeikasgassen evenredig meegegroeid. Broeikasgassen veroorzaken een stijging in temperatuur. Om de nadelige effecten hiervan te verminderen zal de wereld in 2050 40 tot 70 % minder CO2 moeten uitstoten dan in 2010. Emissieloos rijden is een facetten die hiertoe kan bijdragen.

CO2 uitstoot - milieuvriendelijke voertuigen

Stikstof / Fijnstof uitstoot EV versus voertuig op fossiele brandstof

Naast CO2 komt er bij het rijden met een fossiele brandstof motor ook andere schadelijke stoffen vrij. U kunt hierbij denken aan zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), roet en fijnstof.

Moderne voertuigen zijn voorzien van katalysatoren die een deel van deze schadelijke stoffen tegen houden. Met name de roetdeeltjes en fijnstof kunnen erg schadelijk zijn voor onze gezondheid. Wist u dat ondanks de moderne roetfilters, het gebruik van een diesel auto de kans op long- en blaaskanker met 40 procent vergroot? In het roet van een dieselmotor zit ongeveer 480 verschillende chemische stoffen. Hiervan is aangetoond dat er minimaal 40 schadelijk zijn voor ons lichaam.

Fijnstof bestaat uit stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en ammoniak (NH3). Steeds meer komen we te weten over dat fijnstof schadelijk voor onze gezondheid. Veel mensen krijgen door fijnstof infecties en ontstekingen. Op lange termijn kan fijnstof hartaandoeningen, kanker, een beroerte of longaandoeningen veroorzaken.

fijnstof - milieuvriendelijk elektrisch voertuig

Met name in stedelijke gebieden, in de zone dicht bij een snelweg lopen mensen aanzienlijke gezondheidsrisico’s. Volgens Milieudefensie kan je dit risico vergelijken met mensen die meeroken of overgewicht hebben.

Elektrische voertuigen hebben geen uitstoot van schadelijke stoffen. Alleen om deze reden zouden we eigenlijk zo snel mogelijk over moeten op elektrisch rijden. Daarnaast hebben elektrische voertuigen het voordeel dat er minder geremd hoeft te worden. Met name de remschijven produceren fijnstof. Een elektrisch voertuig kan regeneratief remmen via de elektromotor.

Fossiele brandstoffen zijn eindig en minder milieuvriendelijk

De productie van accu’s voor elektrische voertuigen zijn schadelijk voor het milieu. In Zweden kwamen onderzoekers zelfs tot de conclusie dat je voor de productie van een accu net zoveel CO2 uitstoot als een benzineauto in 8 jaar rijd.

De vraag is dan ook. Is een Tesla de nieuwe Hummer?
Volgens het NRC is de Tesla zeker niet de nieuwe hummer. De onderzoekers hadden namelijk vooral gekeken naar de nadelige effecten van de productie van een accu. En nam hierbij niet de voordelen mee van de uitstoot tijdens het rijden en de belasting van de brandstof productie op het milieu. Wel blijft het een feit dat de productie van een lithium-ion-accu erg vervuilend is voor het milieu.

Met name elektrische voertuigen die tijdens de gehele levensduur veel kilometers maken, zullen het meest milieuvriendelijk zijn ten opzichte van voertuigen met een brandstofmotor.

Elektrisch rijden zal steeds milieuvriendelijker worden

We verwachten dat de komende jaren accu’s verder zullen innoveren. Hierdoor zullen ze steeds minder het milieu gaan belasten. Daarnaast zullen steeds vaker accu’s worden gerecycled. Ook hierdoor kan de elektrische auto nog veel milieuvriendelijker worden dan de traditionele brandstofmotor.

Het belangrijkste voordeel dat elektrisch rijden gaat geven op onze leefomgeving is het emissieloos rijden. Hierdoor kunnen we in stedelijk gebied veel gezondheidsvoordelen realiseren.

Het opwekken van groene energie zal zorgdragen dat elektrisch rijden steeds milieuvriendelijker gaat worden.
Samenvattend kunnen we concluderen dat anno 20018 elektrische voertuigen milieuvriendelijker zijn dan voertuigen met een brandstofmotor. De komende jaren zal het verschil tussen een elektrisch voertuig en een voertuig met een brandstofmotor alleen maar groeien. Kortom bent u al klaar voor emissieloos rijden?

You may also like
Hoe kan ik thuis mijn Jaguar I-Pace sneller laden?
Vanaf 2020 laadpalen verplicht voor bedrijven
EU: Vanaf 2020 laadpalen verplicht voor bedrijven
Is snelladen slecht voor uw accu van uw elektrisch voertuig
Is snelladen slecht voor de accu van uw elektrisch voertuig?
Subsidies voor laadpalen. Hoe zit dat
Subsidies voor laadpalen. Hoe zit dat?