Vehicle-to-Grid (V2G)

Hoe Vehicle 2 Grid en deelmobiliteit kansen biedt voor de slimme projectontwikkelaar?

Hoe Vehicle 2 Grid en deelmobiliteit kansen biedt voor de slimme projectontwikkelaar?

Bij traditionele gebiedsontwikkeling speelt “ENERGIE & MOBILITEIT” geen centrale rol voor de projectontwikkelaar. Dit is over het algemeen een bijzaak en geen hoofdzaak. Echter doordat grondprijzen afgelopen jaren explosief stijgen en de transitie naar elektrisch rijden en het verduurzamen van onze woning is dit wel een centrale rol gaan spelen.

Vehicle-to-Grid (V2G)
Vehicle-to-Grid (V2G)

Projectontwikkeling in stedelijk gebied

Met name voor projecten in stedelijk gebied kan de projectontwikkelaar een betere exploitatie verkrijgen als deze binnen het project kan zorgen dat het gebruik van duurzame energie wordt geoptimaliseerd,  deelmobiliteit zo intensief mogelijk in het gebied wordt geïmplementeerd en elektrisch rijden wordt gestimuleerd.

Door de komst van de elektrische auto, gecombineerd met toename van groene energie (zonnepanelen) veranderd er veel in de toekomstbestendige nieuwbouwwijk. Zonne-energie is geen constante factor en het is de uitdaging om dit in de moderne nieuwbouwwijk tijdelijk op te slaan met zo min mogelijk extra investeringskosten. Als de projectontwikkelaar kiest om V2G te implementeren geeft dit een aantal voordelen:

  • Vermindering piekbelasting energienetwerk, hierdoor minder extra kosten energienetwerk aan te passen op transitie naar duurzame energie, van gas af en extra belasting energienetwerk door transitie naar elektrisch rijden;
  • Door naast de ontwikkeling van vastgoed, energie aan te gaan bieden aan de kopers van het vastgoed, kan een extra verdienmodel worden gecreëerd;
  • Deelmobiliteit heeft een gunstig effect op de parkeerdruk, hierdoor minder parkeerplaatsen en dus gunstig effect op de exploitatie;
  • Door de elektrische auto in te gaan zetten om tijdelijk zonne-energie op te slaan en dit op een later tijdstip te gebruiken, draagt V2G bij aan een schonere en duurzame leefomgeving, zonder dat hiervoor extra investeringen moeten worden gedaan. Immers is de batterij van de auto al betaald, V2G heeft weinig invloed op de levensduur van de batterij.

Voorbeeld project Verhicle 2 Grid – deelmobiliteit

De 10 kW (DC) V2G wallbox van Venema E-Mobility Charge Systems is betrokken bij het project “Deel de Zon”, binnen dit project worden in Nederland en België worden 80 zonnedaken, 80 bi-directionele (V2G) laadpalen en 150 elektrische deelauto’s gerealiseerd. Op deze manier draagt het project DeeldeZon bij aan de energietransitie met als uiteindelijke doel het realiseren van energie neutrale buurten, wijken, steden en landen.

Indien een projectontwikkelaar zelf duurzame energie en deelmobiliteit zou gaan faciliteren is er een langdurig en betrouwbaar extra verdienmodel te creëren. De ontwikkelaar kan dit ook uit besteden aan partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Hierdoor wordt wel mee gedeeld in de marge die te maken is binnen dit soort projecten, zonder risico te gaan nemen.

Deelmobiliteit draagt bij aan een hogere winstmarge binnen het project

Grondprijzen heeft een grote invloed op de winstmarge binnen een gebiedsontwikkeling. Door deel mobiliteit te faciliteren en een goede aansluiting op het openbaar vervoer, heeft dit een zeer gunstige invloed op het aantal parkeerplaatsen die in een gebied nodig zijn. Een parkeervak minder, betekent meer ruimte om voor woningen of winkels. Een parkeerplaats aanleggen kost geld, extra m2  aan woon- of winkelruimte levert geld op.

10 kW V2G (DC) wallbox van Venema

10 kW V2G (DC) wallbox van Venema is zeer geschikt om de batterij van een elektrisch voertuig te implementeren in een lokaal smart grid. Hierdoor zullen de elektrische voertuigen gaan dienen om tijdelijk groene energie, lokaal op te slaan. En dit op piekmomenten beschikbaar te maken. Hierdoor kunnen extra investeringen in het energienetwerk worden voorkomen.

De 10 kW V2G (DC) wallbox van Venema is uitgerust met zeer intelligente software, dat de laadpaal effectief inzetbaar maakt voor het opladen van deelmobiliteit.

Tevens kan met deze software verbinding worden gemaakt met energie handel platforms. Onze laadoplossing is dus geschikt om in te zetten voor Peak shaving (Congestion management), Arbitrage Opportunities (trading), Frequency Control (FCR) en Renewable Energy Buffer.

De 10 kW V2G (DC) wallbox van Venema is voorzien van een innovatief koelsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat bij de koeling niet veel geluid wordt geproduceerd. Hierdoor is deze laadoplossing zeer geluidsarm.

Wat is Peak shaving (Congestion management)?

Peak shaving is een instrument dat bijdraagt om de piekbelasting op het energienetwerk te verminderen. Hiermee kan de gebruiker de kosten richting de energieleverancier verminderen. De EV-batterijen worden opgeladen tijdens de daluren en ontladen wanneer er pieken in de vraag zijn.

Wat is Arbitrage Opportunities (trading)?

Met de inzet van V2G technologie binnen het te ontwikkelen gebied, biedt dit mogelijkheden een extra verdienmodel te creëren door op de energiemarkten te handelen. Wanneer de prijzen laag zijn, wordt energie gekocht en opgeslagen. Wanneer de prijs hoog is, wordt de energie opnieuw verkocht. Tegenwoordig variëren de prijzen van energie nauwelijks op huisniveau. Op de energiemarkt – bijvoorbeeld de APX – fluctueren de prijzen erg, en soms worden de prijzen zelfs negatief. Dit betekent dat op sommige momenten iemand wordt betaald om stroom uit het net te halen! Verwachting is dat dit komende jaren steeds lucratiever gaat worden.

Wat is Frequency Control (FCR)?

Het energienetwerk is ingesteld op 50Hz (60Hz in de VS). Wanneer de vraag piekt, zorgt de spinreserve (meerdere lokale generatoren) ervoor dat extra energie kan worden geleverd en dat het net stabiel blijft. Omdat de batterijen worden bestuurd door de software op de bidirectionele V2G-converter en binnen enkele seconden reageren, is dit een veel efficiëntere oplossing in vergelijking met mechanische, draaiende machines. EV’s met V2G kunnen deelnemen aan primaire, secundaire en (potentieel) tertiaire markten voor frequentiecontrole en zullen ervoor zorgen dat de kosten voor netwerkexploitanten zullen dalen.

Wat is Renewable Energy Buffer?

Elektrische voertuigen worden gezien als de duurzame toekomst van transport. Ze zijn echter alleen echt duurzaam als de elektriciteit die wordt gebruikt om ze op te laden afkomstig is van duurzame bronnen en niet van fossiele brandstoffen. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie is duidelijk toegenomen. Op dit moment wordt deze energie rechtstreeks teruggevoerd naar het net. Slimme technologie maakt het mogelijk om auto’s rechtstreeks op te laden via zonne-energie of op te slaan in batterijen. Alleen wanneer de energie niet meer nodig is of wanneer de prijzen goed zijn, kan de energie worden terug geleverd aan het net.

Wilt u V2G in combinatie met deelmobiliteit in uw gebiedsontwikkeling implementeren?

Nu voor u duidelijk is dat V2G en deelmobiliteit kansen bied binnen uw gebiedsontwikkelingsprojecten, de vraag ontstaat, hoe moet ik beginnen?

Als Venema helpen we u graag op weg. Maak een afspraak met Henri Overbeek om in een vrijblijvend gesprek u een aantal handvaten mee te geven zodat u een start kan maken met V2G binnen uw project.

Mail Henri via henri@venematech.nl om een start te maken met V2G binnen uw vastgoedproject.

You may also like
V2G charging plaza with direct solar
Opening V2G laadplein met direct solar in Lelystad: de volgende stap naar een 100 % groen energie systeem.
V2G energie cooperaties
De V2G laadpaal van Venema helpt Energie Coöperaties in de transitie naar een energie neutrale wijk.
“Solar” laadplein met Vehicle 2 Grid technologie van Venema in Culemborg geopend door Staatsecretaris Stientje van Veldhoven.
“Solar” laadplein met Vehicle 2 Grid technologie van Venema in Culemborg geopend door Staatsecretaris Stientje van Veldhoven.
stagiaire afstudeer opdracht bijbaan laadpaal batterijsysteem arnhem
Stage of bijbaan: Engineer – Monteur (DC) laadstations & batterij systemen – Arnhem