Waarom grote steden elektrisch rijden moeten stimuleren?

ing. H. (Henri) Overbeek
Waarom grote steden elektrisch rijden moeten stimuleren?

Waarom grote steden elektrisch rijden moeten stimuleren?

In Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en andere grote steden worden de problemen van luchtvervuiling door mobiliteit zichtbaar. Deze luchtvervuiling bestaat uit koolwaterstoffen (HC), vluchtige organische stoffen (VOS), koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2), stikstofdioxide (NO2), ammoniak (NH2), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof. Onder fijnstof verstaan we zwevende deeltjes die kleiner dan 10 micrometer zijn.

Uit een onderzoek van het Europees Milieu Agentschap is gebleken dat het grootste deel van deze vervuiling veroorzaakt wordt door personenauto’s (44,4%) en door zware voertuigen (18,4%). Deze nemen dus gezamenlijk meer van de helft van de vervuiling voor hun rekening.

brandstof auto grote vervuiler in de stad

Nu zult u denken het valt allemaal wel mee. Uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gebleken dat de moderne dieselauto met roetfilter de kans op long- en blaaskanker met 40% laat toenemen. Diesels stoten namelijk meer dan 480 chemische stoffen uit. Veel van deze stoffen blijken schadelijk te zijn voor ons lichaam. Volgens de WHO leidt luchtvervuiling jaarlijks voor 7 miljoen mensen wereldwijd tot een vroegtijdige dood.

In dit artikel zullen we de voor- en nadelen van elektrisch rijden in de stad met betrekking tot luchtvervuiling verder toelichten.

Elektrisch rijden en de uitstoot van CO2?

In ons vorige artikel “Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische voertuigen (EV)?” zijn we ingegaan op of de elektrische auto wat betreft CO2 beter presteert dan de brandstof auto. Door dit artikel hebben we een aantal waardevolle vragen van onze lezers gekregen. We proberen in dit artikel door een aanvulling een deel van deze vragen te beantwoorden. Sommige vragen hebben we gewoonweg meer tijd voor nodig om deze te kunnen beantwoorden.

Een volledig elektrische auto zal tijdens de autorit geen CO2 (koolstofdioxide) produceren. Uit een Engels onderzoek is gebleken dat elektrische auto verantwoordelijk voor 85 gram CO2 per kilometer. Deze CO2 uitstoot wordt toegeschreven aan de batterij productie en het opwekken van grijze energie. Voor een benzine motor ligt de gemiddelde uitstoot op 120 gram CO2 per kilometer. Voor een diesel motor ligt de gemiddelde uitstoot op 132 gram CO2 per kilometer.

Met name productie van accu’s voor elektrische auto’s is momenteel namelijk niet bepaald milieuvriendelijk te noemen. Toch is er een duidelijke trend waarneembaar dat fabrikanten op zoek zijn naar verbeteringen in het proces waardoor uiteindelijk we milieuvriendelijke accu’s krijgen die goed hergebruikt kunnen worden.

Om een goed beeld te geven tussen het verschil in CO2-uitstoot tussen het gebruik van een benzineauto en een elektrisch voertuig hebben is de totale levenscyclus van beide varianten meegenomen in de berekening. U kunt hierbij denken aan de uitstoot tijdens de productie van de wagen, de uitstoot tijdens de productie van de benodigde brandstof en de uitstoot tijdens het gebruiken van het voertuig zelf.

uitstoot CO2 elektrisch voertuig vs benzine autoInfographic: De Correspondent

De conclusie die uit deze berekening is gekomen is dat elektrische auto’s onderaan de streep gemiddeld gezien een stuk duurzamer zijn dan auto’s die rijden op fossiele brandstof. Wel blijkt uit het onderzoek dat het gebruik van groene stroom de CO2-uitstoot voor elektrisch rijden aanzienlijk kan verminderen. Ook blijkt uit het onderzoek dat naarmate het EV meer kilometers per jaar maakt de verschillen tussen EV en brandstof auto’s wat betreft CO2-uitstoot groter wordt.

Elektrisch rijden en fijnstof?

Een elektrisch voertuig heeft niet zoals een brandstofmotor uitlaat emissies. Fijnstof door uitlaat emissies is dan ook bij een elektrisch voertuig uitgesloten. Echter uit recent onderzoek blijkt dat 90 procent van de fijnstof niet door de uitlaat komt.

Het elektrisch voertuig is we zwaarder in gewicht dan een auto met een brandstofmotor. Hierdoor kan bij een elektrisch voertuig meer fijn stof vrijkomen door de slijtage van de banden.

Elektrische auto’s scoren wel veel beter waar het slijtage stof van de remmen betreft. Die is veel lager doordat elektrische auto’s grotendeels afremmen op de motor.

Als we kijken naar de totale levenscyclus van een elektrisch voertuig vergeleken met de brandstofauto blijkt de EV veel minder fijn stof te produceren. Met name de productie van diesel, benzine en andere brandstoffen komt veel fijnstof vrij. Indien men de uitlaat emissies en de emissies van olieraffinage van benzine voertuigen vergelijken met de emissies voor de productie van elektriciteit voor elektrische voertuigen, dan stoten elektrische voertuigen 4 keer minder fijnstof uit dan benzine voertuigen.

Ook geven wetenschappers aan dat ook fijnstof weer onder te verdelen is in fijnstof dat echt heel erg fijn is en grovere fijnstof. Met name brandstofmotoren produceren fijnstof dat echt erg fijn is. Tot nu toe denkt de wetenschap dat met name deze categorie veel gezondheidsrisico’s geeft.

Elektrisch rijden vermindert luchtvervuiling in de stad

De belangrijkste reden dat grote steden het gebruik van een elektrisch voertuig zou moeten stimuleren is dat het kan bijdragen aan een schonere leefomgeving. Met name de uitstoot van koolwaterstoffen (HC), vluchtige organische stoffen (VOS), koolstofmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO2), ammoniak (NH2), zwaveldioxide (SO2) door brandstof auto’s zorgen voor aanzienlijke gezondheidsrisico’s.

Daarnaast biedt elektrisch rijden meer perspectief voor een gezondere stad als de oude brandstofmotor. Immers hoe meer mensen elektrisch rijden hoe sneller de innovatie op dit gebied zal gaan. Naast een gezondheidsvoordeel zal Nederland minder afhankelijk worden van landen waar onze brandstof wordt geproduceerd.

Zes tips voor steden in Nederland die elektrisch rijden willen stimuleren

  1. Maak het de elektrisch rijder makkelijk door een goed netwerk van snelle laadoplossingen en goede aansluiting op andere mobiliteitsoplossingen of functionaliteiten in de stad. Kortom maak elektrisch rijden aantrekkelijk;
  2. Organiseer een leuk event waar de stad kan kennis maken met elektrisch rijden;
  3. Werk met slimme laadsystemen die de piekbelasting op het netwerk beperken;
  4. Stimuleer groene energie bij elektrisch rijden;
  5. Stimuleer bedrijven hun wagenpark te vergroenen;
  6. Gebruik je huidige infrastructuur om je netwerk aan laadoplossingen uit te rollen over de stad.

Gemeente Arnhem: Laadoplossing gekoppeld aan de bovenleiding van een trolleybus

De Vehicle Fast Charger is een alles-in-één combinatie voor het laden van elektrische voertuigen vanuit een trolley of tram netwerk met een zeer compacte en installatie vriendelijke behuizing welke is bedoeld voor in mast montage. Naast deze behuizing zijn er een aantal mogelijkheden als laadeenheid op begane grond. Klant specifiek (inbouw in bestaande mast) als onze bestaande laadpaal welke ”flexibel” tussen de parkeerplekken kan komen te staan. Deze innovatieve laadoplossing heeft Venema samen met de gemeente Arnhem en Connexxion gerealiseerd. Door slimme oplossingen kunnen steden op deze manier zeer effectief een betaalbaar laadnetwerk over de stad uitrollen.

Meer weten over deze innovatieve laadoplossing? Lees dan: Snelladen vanaf een (DC) trolley- tram netwerk”

Smaakt dit artikel naar meer?

Heeft dit artikel bij u vragen opgeroepen? Venema Technisch Bedrijf zit met haar ingenieurs en specialisten klaar deze te beantwoorden. U kunt contact met ons opnemen via emobility@venematech.nl.